Menu

Generalforsamling den 14. marts 2023

image
OB
21. februar 2023 kl. 17:52

Houlkær Fodboldklub indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts kl. 19:00 i Houlkærhallens mødelokale.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag (skal være i bestyrelsens hænder senest den 5. marts) 
 7. Valg til bestyrelsen
  • Lone Nør Skott (modtager genvalg)
  • Jacob Flintholm (modtager ikke genvalg)
  • Olav Bertelsen (modtager ikke genvalg)
  • Christian Hald ønsker at udtræde
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vel mødt!

Bestyrelsen 
Houlkær Fodboldklub

Luk