Menu

Generalforsamling den 27. maj 2021

image Indkaldelse til ordinær generalforsamling
OB
06. maj 2021 kl. 07:04
Houlkær IF indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj kl. 19:00 i Houlkær Hallens mødelokale.

Houlkær IF indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj kl. 19:00 i Houlkær Hallens mødelokale.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag (skal være i bestyrelsens hænder senest den 20. maj)
  • Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægterne. Antallet af pladser i bestyrelsen skal udvides til i alt 6 personer
  • Bestyrelsen stiller forslag til ændring af klubnavnet fra Houlkær IF til Houlkær Fodboldklub. CVR nr. forbliver uændret
 7. Valg til bestyrelsen
  • Pau Refsgaard (modtager ikke genvalg)
  • Lone Nør Skott (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vel mødt!

Bestyrelsen 
Houlkær IF

Luk