Menu

Generalforsamling den 29. marts

image
OB
27. januar 2022 kl. 20:20

Houlkær Fodboldklub indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. marts kl. 19:00 i Houlkærhallens mødelokale.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag (skal være i bestyrelsens hænder senest den 20. marts) 
 7. Valg til bestyrelsen
  • Christian Hald (modtager genvalg)
  • Helle Stilling Sørensen (modtager genvalg)
  • Kasper Klausen (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vel mødt!

Bestyrelsen 
Houlkær Fodboldklub

Luk