Menu

Bestyrelsesmøde den 5. august 2021

image Formanden takker for et godt møde.
HSS
12. august 2021 kl. 19:45
Referat af bestyrelsesmøde den 5. august 2021.

Referent: HS
Tilstede: CH, KFK, LNS, HS
Ikke tilstede: JF, OB

Dagsorden: 

 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
 2. Meddelelser siden sidst (15 min.)
  • Formand
  • Sportschef
  • Øvrige
 3. Aktuelle emner (45 min.)
  • Rollefordelinger
  • Nissecup
  • Samarbejde Overlund/Eastside
  • Kampfordeler rollen
  • Trænere
  • Medlemmer og kontingenter
  • Trøjer
  • Vildbjerg Cup
  • Klubpenge
 4. Næste møde (5 min.)
 5. Eventuelt (10 min.)

Referat: 

 1. Godkendt
 2. Opgaverne fra det seneste møde er udført
 3. Aktuelle emner: 

  Rollefordelinger: Vi har fornuftigt styr på rollefordelingerne i bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi får styr på vores trænere. Særligt ift. hvis trænerne ikke vil fortsætte eller andet. KFK indkalder til trænermøde og står for selve mødet. KFK kontakter Jens Johannesen ift. haltider.

  Nissecup: Hvad skal der ske med Nissecup? Vi er betænkelige ved, hvor meget arbejde der er i det. Hvad kræver det at afvikle stævnet. HS spørger den tidligere bestyrelse om, hvorvidt de vil være en del af Nisse Cup eller ej. HS indkalder til et møde for styregruppen snarest. Der er mange opgaver i forbindelse med planlægningen af Nisse Cup. HS giver udtryk for, at hun ikke vil stå med ansvaret alene.

  Samarbejde Overlund/Eastside: Hvad vil vi med Eastsidesamarbejdet og skal det være et separat udvalg? CH fortæller, at Overlund giver udtryk for, at de meget gerne vil samarbejdet med Houlkær. Vi vil fra Houlkær FK også gerne samarbejdet og vi er opmærksomme på, at vi skal vise interesse for samarbejdet. CH melder tilbage til Overlund, at vi gerne vil fortsætte samarbejdet som hidtil, men at Dorte og Pau får mandat til at træffe beslutninger på vegne af bestyrelsen i Houlkær FK. Endvidere blev det drøftet, hvorvidt det er en god idé, at en fra bestyrelsen nogle gange deltager i møder ift. Eastside-samarbejdet eller Dorte og Pau er med på vores møder, så de kan fortælle om beslutninger m.m.

  Kampfordeler rollen: Vi har brug for, at Dorte fortæller hvad kampfordeler-posten indeholder. CH taler med JF om det. Kan vi klare os ind til foråret?

  Trænere: Vi tager et møde med alle trænerne i klubben. JF kommer til at have kontakten til trænerne og KFK vil gerne være indover ift. møder osv. KFK fortæller, at alle trænere stadig har mulighed for 20% rabat i Sportigan.

  Medlemmer og kontingenter: Der er mange medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Hvad gør vi, hvordan får vi flere til at betale kontingent? Der skal udarbejdes en vejledning ift. oprettelse af spillere og indbetaling af kontingent. Vi vil ligeledes fortælle det til trænerne på trænermødet. CH henvender sig til OB. Onsdag tager KFK, LNS og HS fat i forældrene til træning.

  Trøjer: KFK og HS kigger på trøjer. U9 og U10 piger skal have nye trøjer. Det er vigtigt, at alle trøjer bliver samlet ind efter kamp og en er ansvarlig for trøjevask af alle trøjer på en gang. Vi vil meget gerne passe på de trøjer vi har.

  Vildbjerg Cup: Vi arbejder videre på, at alle hold i Houlkær FK, både piger og drenge, tager til Vildbjerg Cup.

  Klubpenge: Kunne det være en mulighed at hjælpe i VFF ved hjemmekampe? HS spørger Morten om han kan hjælpe med at søge nogle penge hjem, hvis han har tid. Der er allerede puljer, der skal søges snarest. LNS har sendt os en mail herom.
 4. Aftales i Messenger-gruppen
 5. Ingenting