Menu

Bestyrelsesmøde den 9. juni

image
OB
15. juni 2022 kl. 19:51
Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2022

Referent: Olav Bertelsen
Tilstede: Helle Stilling, Jacob Flintholm, Christian Hald, Kenni Elkjær, Lone Nør Skott, Olav Bertelsen
Varighed: Kl. 19.15-21.30

Dagsorden: 

 1. Siden sidst – kommentarer til sidste mødereferat
 2. Orientering om Houlkærhallens GF
 3. Møde med Houlkærhallen vedr. økonomi/halleje
 4. Haltider
 5. Træningstider ude / banefordeling
 6. Eastside/Futsal
 7. Bidrag til holdenes sommerafslutning
 8. Stillingtagen til evt. sportsdag i september ifm. børneløbet
 9. Eventuelt 

Referat: 

 1. Problemet med at Viborg Park & Vejservice flyttede målene unødvendigt langt ifm. græsslåning er umiddelbart løst.

  Mht. kridtning af banerne har vi aldrig været bedre stillet end nu. Stor ros i den retning.

  Lone Nørr Skott kontakter de trænere, der kan få en trænerfrakke. SPORT 24 orienteres om navnene. 
   
 2. Houlkærhallens generalforsamling var vel besøgt af alle relevante foreninger. Omdrejningspunktet var "Hal 2", som byggeriet forventes igangsat af til efteråret. 

 3. Lone Nør Skott og Kenni Elkjær har haft et møde Jens Johansen (Houlkærhallen) vedrørende klubbens halleje. Der er endnu områder, som skal belyses inden en fornuftig løsning for begge parter kan falde på plads. Fx. skal klubbens timetal i hallen afklares mere præcist. Arbejdet pågår. 

 4. Vi har færre tider i hallen end sidste år, men så vidt muligt videreføres sidste års tider. De yngste årgang skal have de tidligste tider. Christian Hald laver et udkast til fordeling. 

 5. Træningsoversigten opdateres. 

 6. Der er fuld enighed i bestyrelsen omkring økonomisk opbakning til Eastside Futsal. 

 7. Det blev besluttet at klubben yder et bidrag til alle holds sommerafslutning på kr. 500. Meldes hurtigst ud i "Træner Gruppen".

 8. I forbindelse med Børneløbet lørdag den 3. september skal der arbejdes frem mod en "Houlkær Fodboldklub-dag" (arbejdstitel) med kampe på anlægget og øvrige aktiviteter - fx:

  a) Guldkalven spørges om de evt. kan arrangere noget let spisning
  b) Dagsbevilling til udskænkning af fadøl undersøges
  c) Fotograf engageres til at producere materiale til hjemmeside og sociale medier
  d) Muligheden for en tombola undersøges
  e) Sponsor for arrangementet undersøges
  f) Markedsføres på Houlkær Skolen, Houlkær Nyt, ugeavisen etc. 

  Tanken er at arrangementet fra næste år, skal afsluttes med en byfest om aftenen. 

 9. Forslag: Kampleder kursus til relevante frivillige for ikke at stå i situationer, hvor trænere også skal dømme kampe.

  Græsset gror efterhånden højt op af banderne ved Bane 1. Kenni Elkjær løser det med en buskrydder.

  Vores samarbejdsklubber er for anonyme i og omkring Houlkærhallen. Det kunne være fint at skilte med deres logoer på facaden - fx. ViborgQ og Eastside.

  Opslag vedr. muligheden for køb af Houlkær Fodboldklub Hummel træningsdragt deles på Facebook. 

  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. august kl. 19.15 - kun om "Sportsdag".