Menu

Ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2021

image Houlkær IF bliver til Houlkær Fodboldklub.
OB
14. juni 2021 kl. 18:17
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14. juni kl. 17.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægterne:
    1. Antallet af pladser i bestyrelsen skal udvides til i alt seks personer
    2. Bestyrelsen stiller forslag til ændring af klubnavnet fra "Houlkær IF" til "Houlkær Fodboldklub"
  3. Eventuelt

Ad 1

Olav Bertelsen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2

Vedtægterne siger omkring ændringer, at: Ingen beslutning, der tilsigter foreningens opløsning eller forandring i dens vedtægter kan finde sted uden at der er mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede og mindst 2/3 stemmer for. Er der ikke mødt 2/3 af foreningens medlemmer op, og er der simpelt flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling senest 28 dage efter den første nævnte, hvor samme forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Kravene var opfyldt, hvorfor en majoritets afstemning omkring bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kunne finde sted.

Ad 2a

Ændringsforslaget vedrørende antal pladser i bestyrelsen til i alt seks personer blev vedtaget.

Ad 2b

Ændringsforslaget vedrørende klubnavnet fra ”Houlkær IF” til ”Houlkær Fodboldklub” blev vedtaget.

Ad 3

Intet.

Herefter var dagsordenen udtømt og den ekstraordinære generalforsamling blev hævet.