Menu

Trænermøde den 29. marts 2022

image Bestyrelsen takker for et godt møde.
OB
13. april 2022 kl. 15:01
Referat af trænermøde den 29. marts 2022.

Referent: OB
Bestyrelsens repræsentanter: Christian Hald, Jacob Flintholm, Lone Nørr Skott, Helle Stilling, Olav Bertelsen
Varighed: kl. 18.00-20.00

Dagsorden: 

 1. Indledning
 2. Information 
 3. Materialer og baner
 4. Arrangementer
 5. Samarbejder 

Referat: 

 1. Flot fremmøde med cirka 20 deltagende. Der blev indledt med en kort præsentation af alle tilstedeværende. Bestyrelsen takkede samtidig alle for deres indsats i klubben, hvorefter der kunne tages hul på dagsordenen.

 2. Alle opfordres til at benytte hjemmesiden, som med tiden er blevet meget informativ og til stadighed ajourføres med aktuelt og relevant indhold. Hjemmesiden har været i luften i ni måneder og haft 4.500 besøg samt 12.000 sidevisninger, så der er heldigvis puls også på den digitale front.

  Alle opfordres til at bidrage med information, vidensdeling eller sjove klubhistorier til hjemmesiden og sociale medier.

  Der blev blandt trænerne efterlyst materiale eller anden information (FAQ) til nye trænere i klubben. Bestyrelsen har udarbejdet Guiden til Houlkær Fodboldklub, hvor rigtig meget information er samlet. Guiden tilrettes løbende.

  Lavpraktisk information, som fx om banerne er klar, er også ønskeligt.

  Når Vej & Park slår græsset hver tirsdag flyttes målene unødigt langt væk, og man kan ikke ene mand sætte dem på plads igen. Det forårsager til stadighed stor frustration blandt trænerne. Årsagen til, at målene flyttes så langt, skal efter sigende findes i kommunens normerede tid til græsslåningen. Bestyrelsen tager under alle omstændigheder kontakt til Vej & Park i håb om en løsning.

  Der blev stillet spørgsmål til, hvem der har ansvaret for, at alle spillere bliver meldt ind i klubben og dermed registreret som betalende medlemmer. Når en træner gentagende gange har forsøgt at gøre forældre opmærksomme på, at de skal melde deres barn ind i klubben og der ikke sker noget, hvad gør man så? Et løsningsforslag lød på omdeling af et velkomst-løsblad med relevant information.

  Boldrummet fungerer bedre end nogensinde! Lad os holde fast i det.

 3. Der er masser af helt nyt træningsmateriale til fri afbenyttelse i det gamle E-sport lokale. Det forventes i øvrigt, at lokalet kan benyttes som midlertidigt klublokale i nær fremtid.

  Der blev spurgt til en klub-grill. Umiddelbart må løsningen nok være, at man selv medbringer eller benytter sig af Guldkalven.

  Er der nogen, der mangler materialer så kontakt Jakob Flintholm.

  Vedrørende indendørsfodbold: Er det muligt, at der kan opstilles bander til træning? Nej, det er ikke praktisk muligt grundet fordelingen af hallens timer til forskellige sportsgrene. Men de manglende bander er en god anledning til at prioritere futsal i Houlkær Fodboldklub. Det er god træning – også med henblik på udendørssæsonen.

  Alle træningstider er samlet i et dokument på hjemmesiden.

  Baner er blevet kridtet op. De vil blive kridtet op hver uge i de næste syv måneder.

 4. Igen i år er der fodboldskole i Houlkær Fodboldklub. Konceptet gentages fra sidste år – dog med flere deltagende.

  I forhold til afvikling af kampe m.m. skal der lyde en stor ros til klubbens kampfordeler – Jens Vissing. Han gør det rigtig godt og skaber overblik over klubbens kampe.

  Bestyrelsen vil gerne bakke op om deltagelse i større stævner. Derfor har bestyrelsen besluttet at betale holdgebyret for de hold, som ønsker at tilmelde sig et sådan stævne. Der kan evt. udvælges nogle stævner og stemmes om, hvilke der er størst opbakning til.

  Nissecup: Der skal nedsættes et udvalg, såfremt afviklingen af Nissecup skal blive til noget i 2022. Der deles et skriv på Facebook m.m. med eksempler på arbejdsopgaver, samt en opfordring til at melde sig og dele budskabet. Det er bestyrelsens vurdering, at et udvalg bør bestå af ca. 8-10 personer for at byrden ikke bliver for stor for enkeltpersoner.

  Guldkalven leverede aftenens mad og er kommet rigtig godt i gang. Det er en stor fornøjelse for alle, og der skal lyde en stor ros til Julie Grønnegaard. Samtidig henviser bestyrelsen til de fordele, man som træner kan nyde godt af – bl.a. gratis kaffe til træninger. Læs om fordelene som træner i Houlkær Fodboldklub her.

 5. Som udgangspunkt begynder samarbejdet med Overlund GF (Eastside) fra og med U13.

  Viborg Q-samarbejdet indledes, når holdene begynder af spille 11-mands (kontingentet tilfalder fortsat moderklubben).

  Det er vurderingen blandt de relevante trænere, at deltage i Topcenter kræver familieopbakning. Har den pågældende denne opbakning venter der til gengæld træninger på højt niveau, som spillerne kan lære meget af. Spillerne kan indstilles til Topcenter som 9-10 årige.

  Samarbejdet på tværs af klubber og partnere fungerer fornuftigt. Holdene i Houlkær prioriterer dog at blive i moderklubben, så længe de kan.

  De nye spilledragter er bestilt, men kan først leveres til juni. Bestyrelsen vælger at prioritere en jakke til klubbens trænere.

  Endvidere bliver det muligt at købe spillesæt til privat brug (uden sponsorlogo).

  Der er opbakning fra bestyrelsen til, at så mange som muligt tilmelder sig et trænerkursus. Alle, der har været afsted, melder retur om et fantastisk udbytte.

  Det undersøges, om kunststofbanen i Overlund kan bookes. Måske kan andre af byens kunstbaner også komme i spil. ”Buret” ved Houlkærhallen kan bookes gennem Jakob Flintholm.

  Fredag den 29. april afholdes der Fodboldfestival for både piger og drenge.